Newsletter Zajęcia Dodatkowe

Dane osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Campus Bemke, w celu otrzymania newslettera zawierającego informacje o działaniach Fundacji. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką drogą elektroniczną informacji o działaniach Centrum Rozwoju Talentów prowadzonego przez Fundację Campus Bemke, takich jak np.: - Informację o organizowanych zajęciach dodatkowych, warsztatach/ szkoleniach i innych działaniach edukacyjnych; - Informacje o półkoloniach. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Campus Bemke z siedzibą w Kleczy Dolnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie informacji o działaniach FarmLabu prowadzonego przez Fundację Campus Bemke. Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Campus Bemke na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE). Dane będą przechowywane w systemie Fundacji Campus Bemke, dopóki będzie ona realizować przedsięwzięcia kierowane do szerokiego grona odbiorców. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich przetwarzania. Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres kontakt@campusbemke.pl